La nostra gamma de serveis

   Gràcies a la nostra amplia oferta de serveis li garantim que obtindrà de nosaltres tot el que necesita. Cobrim els següents serveis:

 

 • Escales metàl.liques
 • Baranes
 • Claraboïes
 • Tancaments metàl.lics
 • Portes d´entrada a comunitat
 • Reixes de protecció o forjades
 • Construccions individuals amb tots els materials esmentats
 • Recobriments de cornises, teulats, terrasses amb planxa metàl.lica de plom, zenc, coure...
 • Canals de desguàs d´aigües pluvials
 • Baixants de zenc, coure...
 • Xapes del tipus Sandwich, Ondulades, grecades...
 • Estructures de suport
 • Reparació d´elements metàl.lics