Ateneu Barcelonès

   Restauració i adeqüació de façanes i vestíbul planta baixa amb elements metàl.lics nous.

 

   Rehabilitció feta l´any 2010 amb l´empresa NATUR SYSTEM, S.L.

 

    

 

  

   Parament vertical a base d´estructura metàl.lica de suport i planxa de llautó envellit amb troquelatge de lletres.

   Coronament de façana amb pletina de llautó i marquesina superior a base d´estructura metàl.lica de suport planxa de llautó envellit.

   Conjunt de fusteries exteriors a base de portes i fixes en la planta baixa del carrer Villa Madrid, fabricades amb perfils de carpinteria metàl.lica d´acer i xapa llisa o grecada de llautó envellit.

   Parquet de pletines d´acer col.locat amb resines en vestíbul.