Catedral de Girona

   Restauració de la façana nord de la Catedral de Girona. Recobriment de murs i contraforts amb planxa de plom i col.locació de nous baixants per el desguàs d´aigües pluvials.

 

   Rehabilitació feta l´any 2009 per l´empresa NATUR SYSTEM, S.L.

   Recobriment amb planxa de plom la cúpula de forma irregular situada al costat de la torre Carlemany.

   Recobriment amb planxa de plom el mur superior en la part alta de la Catedral.

   Recobriment amb planxa de plom Contrafort en la seva part superior.