Recobriments amb planxa

   Diferents recobriments amb planxa de murs, teulats, cornisses... amb subestructura de subjecció inferior.

   Recobriment de cornisa, de diferents sortides, amb planxa metàl.lica de Zinc amb goteró final i regata superior. Unió amb junta de dilatació.

   Recobriment de cornisa de forma curva.

   Recobriment de mur de terrat amb planxa metàl.lica de zinc amb goteró a dos costats. Unió amb junta de dilatació. 

   Recobriment de mur amb planxa metàl.lica de plom, peces de subjecció i junta solapada.

   Recobriment de cornisa amb planxa de plom sobre estructura de subjecció metàl.lica.